Polityka dotycząca cookies

Polityka dotycząca wykorzystania cookies
 
Niniejszy dokument określa zasady przechowywania i dostępu do informacji pochodzących z urządzeń Użytkownika za pomocą plików cookies – służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika – przez Instytut Metody Feldenkraisa Synthesis ErgoIQ Marek Juszczak, prowadzony w formie działalności gospodarczej (siedziba: ul. Raciborska 40/13, 40-075 Katowice, NIP: 634-241-91-07, REGON: 277845100), zwany dalej Sklepem Internetowym.

I. Definicje

 1. Administrator – Instytut Metody Feldenkraisa Synthesis ErgoIQ Marek Juszczak, prowadzony w formie działalności gospodarczej (siedziba: ul. Raciborska 40/13, 40-075 Katowice, NIP: 634-241-91-07, REGON: 277845100), wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Przydenta Miasta Katowic pod numerem ewidencyjnym 52032, nr księgi GIODO:        , świadczący usługi drogą elektroniczną, uzyskujący dostęp do informacji pochodzących z Urządzeń Użytkownika i przechowujący te informacje.
 2. Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
 3. Cookies Własne – cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 4. Cookies Zewnętrzne – cookies zamieszczane przez partnerów Administratora za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
 5. Serwis – strona internetowa lub aplikacja, za pomocą których Administrator prowadzi serwis internetowy. Definicja obejmuje domeny: www.aktywnesiedzenie.pl, www.swopper.com.pl, www.swopper-polska.pl, www.swoppster.com.pl, www.feldenkrais.pl, www.synthesis.pl.
 6. Urządzenie – urządzenie elektroniczne, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.
 7. Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, lub z którym może zostać zawarta umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. Rodzaje wykorzystywanych cookies

 1. Cookies stosowane przez Administratora są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się tą drogą wirusów, innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego do Urządzeń Użytkowników. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis do jego indywidualnych potrzeb. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu i przypisaną wartość.
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
 • Cookies sesyjne – są przechowywane w Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – są przechowywane w Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
 1. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie nadal możliwe – poza funkcjami, które z definicji wymagają plików cookies.

III. Cele, w jakich wykorzystywane są cookies

 1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:
 1. Konfiguracji serwisu:
 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • rozpoznanie Urządzenia Użytkownika Serwisu i jego lokalizacji oraz wyświetlenie strony internetowej dostosowanej do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 • zapamiętanie ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik;
 • zapamiętanie historii odwiedzonych stron Serwisu w celu rekomendowania treści;
 • konfiguracja rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
 1. Uwierzyteniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie:
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, w szczególności weryfikacja autentyczności sesji przeglądarki;
 • optymalizacja i zwiększenie wydajności usług świadczonych przez Administratora.
 1. Realizacji procesów niezbędnych do uzyskania pełnej funkcjonalności stron internetowych:
 • dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki te pozwalają w szczególności rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • poprawna obsługa programu partnerskiego, w szczególności weryfikacja źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
 1. Zapamiętania lokalizacji użytkownika:
 • poprawna konfiguracja wybranych funkcji Serwisu, w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
 1. Analiz, badań i audytu oglądalności:
 • tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co pozwala na ulepszanie ich struktury i zawartości.
 1. Świadczenia usług reklamowych:
 • dostosowanie reklam usług i produktów firm trzecich prezentowanych za pośrednictwem Serwisu.
 1. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu.
 1. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:
 1. Prezentowania na stronach internetowych Serwisu treści multimedialnych, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 1. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
 • Google Analytics [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA];
 • IAI-Shop.com [administrator cookies: IAI S.A. z siedzibą w Szczecinie].
 1. Prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy:
 • Google AdWords [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA];
 • sieć reklamowa AdKontekst [administrator cookies: NetSprint.pl Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie].
 1. Wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
 • Plus.google.com [administrator cookies: Google Inc. z siedzibą w USA];
 • Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii].
 1. Prezentowania na stronach internetowych Serwisu opinii, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 • Opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu].
 1. Ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu z wykorzystaniem funkcji, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
 • komunikator GG [administrator Cookies: GG Network S.A. z siedzibą w Warszawie].

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez cookies

 1. Użytkownik może samodzielnie, w dowolnym momencie, zmienić ustawienia dotyczące plików cookies – określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmian ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu cookies w Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies za pomocą funkcji przeglądarki internetowej, której używa.
 3. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności strony internetowej Serwisu.

Autoryzowany Partner firmy Aeris od 2007 roku.

© Aeris  |  © Marek Juszczak